Verantwoordelijkheidsdomein 1: Financieel beleid van de regionale AFS-kantoren vorm geven en implementeren

1. Zorgen voor de financiële input en expertise binnen het structureel innovatie-overleg tussen de directeur ASC en de directeuren regionale kantoren, vooral daar waar het gaat over nieuwe businessopportuniteiten.
2. Beheren van het analytisch rekeningenstelsel.
3. Optimaliseren van de financiële procedures.
4. Samen met de directeur ASC verantwoordelijk voor de programma-prijzen voor de Benelux-markt en het bepalen van de BFR-BFL-NED hostingfee voor AFS-partnerorganisaties die jongeren naar de Benelux sturen.
5. Verantwoordelijk voor de beleggingen & Termijnaankopen USD.
6. Verantwoordelijk voor het beleid rond afspraken i.v.m. afbetalingsplannen van individuele klanten en behandelt de dossiers bij interventie van de advocaat bij onbetaalde facturen.

Verantwoordelijkheidsdomein 2: Onderhouden van de financiële relaties van de verschillende AFS kantoren

1. Onderhouden van goede relaties met de banken, pensioenfondsen, verzekeraars, subsidiefondsen, Kamer van Koophandel, …
2. Fungeren als eerste aanspreekpunt voor de Bedrijfsrevisor & Financieel Commissaris.
3. Fungeren als eerste aanspreekpunt voor de financiële administratie van AFS INT.

Verantwoordelijkheidsdomein 3: Aansturen en opvolgen van de boekhouder van het AFS Solution Center.

Verantwoordelijkheidsdomein 4: Opmaak van het budget en de jaarrekening van de betrokken kantoren en verzorgen van de financiële rapportering

1. Zorgen voor de jaarlijkse opmaak van de begroting, het opvolgen van de begroting en het bewaken van de budgetten zowel voor het ASC als voor de regionale kantoren samen met de respectievelijke Algemene directeur/Directeur ASC en de Financiële Commissie.
2. Zorgen voor de regionale kantoren voor de opmaak van de 4-jarenbegroting voor het beleidsplan voor de Afdeling Jeugd (Vlaamse en Franstalige administratie).
3. Zorgen voor beide regionale kantoren voor de opmaak van de financiële bijlage voor het jaarlijkse werkingsverslag voor de Afdeling Jeugd (Vlaamse en Franstalige administratie).
4. Ontwikkelen en verbeteren van de financiële rapporteringstools voor het ASC en de regionale kantoren.
5. Zorgen voor de gevraagde financiële rapporten voor AFS International.
6. Zorgen voor de gevraagde financiële rapportering bij de Vlaamse of Franstalige administratie.
7. Ondersteunen van de Verantwoordelijke Europese ESC-programma’s bij de opmaak van het financieel verslag.
8. Verantwoordelijk voor de boeking van te vorderen/te betalen subsidies (personeel, DJW, ESC,…).
9. Bepalen en boeken van de afschrijvingen & desactivaties.
10. Bepalen en boeken van de provisies & reserves.
11. Berekenen van de analytische sleutels & is verantwoordelijk voor de opmaak van het analytisch resultaat.
12. Verantwoordelijk voor de aangiftes & neerlegging.

Verantwoordelijkheidsdomein 5: De financiële commissies van de regionale kantoren voorbereiden en leiden. De AFS-vrijwilligers betrekken bij het financieel beleid (onder meer via de Algemene Vergadering).

1. In samenspraak met de respectievelijke penningmeesters 3 tot 5 keer per jaar de Financiële commissie (FC) van de regionale kantoren uitnodigen ondersteuning van het algemeen financieel beleid van de organisaties.
2. Zorgen voor de agenda’s van de FC’s van de regionale kantoren, samen met de respectievelijke Penningmeester.
3. Verantwoordelijk voor de voorbereidende documenten voor de FC.

Ga terug naar de vacature

Dien hier je kandidatuur in